บัญชีสำรวจพระภิกษุ ครั้งที่ 3 | ข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์ | การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ SNS v.3.2 Build 155
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
บัญชีสำรวจพระภิกษุ ครั้งที่ 3
อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
ข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
อำเภอเมือง 2
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
อำเภอบ้านแพง 1
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
อำเภอนาหว้า 2
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
ส่ง : 15 พฤศจิกายน 2561
Detail : บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด
ล่าสุด : 2018-11-10 21:59:05
ส่ง : 1 ตุลาคม 2561
Detail : ข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
ล่าสุด : 2018-11-10 21:56:19
ส่ง : 15 ตุลาคม
Detail : การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
ล่าสุด : 2018-08-02 09:45:34
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
81023