บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ | บัญชีประชุมเจ้าอาวาส | บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60 SNS v.3.2 Build 155
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
อำเภอเมือง 2-5-60
อำเภอธาตุพนม 5-7-60
อำเภอท่าอุเทน 5-6-60
อำเภอนาแก 2-5-60
อำเภอวังยาง 2-5-60
อำเภอศรีสงคราม 2-5-60
อำเภอบ้านแพง 9-7-60
อำเภอปลาปาก 5-7-60
อำเภอเรณูนคร 9-7-60
อำเภอนาหว้า 5-7-60
อำเภอโพนสวรรค์ 5-7-60
อำเภอนาทม 3-5-60
บัญชีประชุมเจ้าอาวาส
อำเภอเมือง 2-5-60
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน 5-6-60
อำเภอนาแก 2-5-60
อำเภอวังยาง 2-5-60
อำเภอศรีสงคราม 2-5-60
อำเภอบ้านแพง 3-5-60
อำเภอปลาปาก 3-5-60
อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
อำเภอโพนสวรรค์ 10-5-60
อำเภอนาทม 3-5-60
บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60
อำเภอเมือง 2-4-2560
อำเภอธาตุพนม 20-4-60
อำเภอท่าอุเทน 20-4-60
อำเภอนาแก 2-5-60
อำเภอวังยาง 20-4-60
อำเภอศรีสงคราม 2-5-60
อำเภอบ้านแพง 4-5-60
อำเภอปลาปาก 3-5-60
อำเภอเรณูนคร 20-4-60
อำเภอนาหว้า 4-5-60
อำเภอโพนสวรรค์ 20-4-60
อำเภอนาทม 20-4-60
ส่ง : 1 มิถุนายน 2560
Detail : ประชุมครั้งที่ 1/60 18 กรกฎาคม 60
ล่าสุด : 2017-04-02 13:14:19
ส่ง : 1 มิถุนายน 2560
Detail : ประจำปี 2560
ล่าสุด : 2017-04-02 13:12:14
ส่ง : 1 เมษายน 2560
Detail : ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ล่าสุด : 2017-04-02 13:08:30
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
45978