งานทั้งหมด : SNS v.2.9.1 Build 10
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
บัญชีสำรวจพระภิกษุ ครั้งที่ 3  กำหนดส่ง ; 15 พฤศจิกายน 2561  "แก้ไขล่าสุด ; 2018-11-10 21:59:05  เผยแผ่
ข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์  กำหนดส่ง ; 1 ตุลาคม 2561  "แก้ไขล่าสุด ; 2018-11-10 21:56:19  เผยแผ่
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์  กำหนดส่ง ; 15 ตุลาคม  "แก้ไขล่าสุด ; 2018-08-02 09:45:34  เผยแผ่
บัญชีสัทธิวิหาริก  กำหนดส่ง ; 10 สิงหาคม  "แก้ไขล่าสุด ; 2018-08-02 09:41:50  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2  กำหนดส่ง ; 1 สิงหาคม  "แก้ไขล่าสุด ; 2018-08-02 09:40:47  ไม่เผยแผ่
บัญชี จอ.,จต.,เลข. 1/2561  กำหนดส่ง ; 25 เมษายน 2561  "แก้ไขล่าสุด ; 2018-04-18 18:34:36  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3  กำหนดส่ง ; 1 ธันวาคม 2560  "แก้ไขล่าสุด ; 2017-11-02 22:04:47  ไม่เผยแผ่
บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์  กำหนดส่ง ; 15 ตุลาคม 2560  "แก้ไขล่าสุด ; 2017-10-27 11:04:28  ไม่เผยแผ่
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์  กำหนดส่ง ; 15 ตุลาคม 2560  "แก้ไขล่าสุด ; 2017-07-29 11:16:26  ไม่เผยแผ่
บัญชีสัทธิวิหาริก  กำหนดส่ง ; 10 สิงหาคม 2560  "แก้ไขล่าสุด ; 2017-07-29 11:15:42  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2  กำหนดส่ง ; 1 สิงหาคม 2560  "แก้ไขล่าสุด ; 2017-07-29 11:14:22  ไม่เผยแผ่
บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ  กำหนดส่ง ; 1 มิถุนายน 2560  "แก้ไขล่าสุด ; 2017-04-02 13:14:19  ไม่เผยแผ่
บัญชีประชุมเจ้าอาวาส  กำหนดส่ง ; 1 มิถุนายน 2560  "แก้ไขล่าสุด ; 2017-04-02 13:12:14  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60  กำหนดส่ง ; 1 เมษายน 2560  "แก้ไขล่าสุด ; 2017-04-02 13:08:30  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจ งวด ๓  กำหนดส่ง ; 1 ธันวาคม 2559  "แก้ไขล่าสุด ; 2016-11-01 19:54:16  ไม่เผยแผ่
บัญชีประชุม จอ.2  กำหนดส่ง ; 15 พฤศจิกายน 2559  "แก้ไขล่าสุด ; 2016-11-01 19:49:18  ไม่เผยแผ่
ส่งบัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์  กำหนดส่ง ; 15 ตุลาคม 2559  "แก้ไขล่าสุด ; 2016-11-01 19:47:17  ไม่เผยแผ่
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์  กำหนดส่ง ; 10 สิงหาคม 2559  "แก้ไขล่าสุด ; 2016-07-28 09:53:52  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2/59  กำหนดส่ง ; 1 สิงหาคม 2559  "แก้ไขล่าสุด ; 2016-07-28 09:50:26  ไม่เผยแผ่
บัญชีประชุม จอ.ฯ ครั้งที่ 1  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2016-05-28 09:43:59  ไม่เผยแผ่
บัญชีประชุมเจ้าอาวาส 59  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2016-05-28 09:31:19  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 1/59  กำหนดส่ง ; 15 มีนาคม 2559  "แก้ไขล่าสุด ; 2016-03-25 14:09:51  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3  กำหนดส่ง ; 1 ธันวาคม 2558  "แก้ไขล่าสุด ; 2015-12-15 00:59:40  ไม่เผยแผ่
บัญชี จอ.,รจอ.,จต.,เลข.  กำหนดส่ง ; 9 ธันวาคม 2558  "แก้ไขล่าสุด ; 2015-11-30 18:24:09  ไม่เผยแผ่
ส่งบัญชีข้อมูลวัด - ที่พักสงฆ์  กำหนดส่ง ; 15 ตุลาคม 2558  "แก้ไขล่าสุด ; 2015-08-27 22:26:52  ไม่เผยแผ่
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์  กำหนดส่ง ; 15 ตุลาคม 2558  "แก้ไขล่าสุด ; 2015-08-27 22:26:37  ไม่เผยแผ่
บัญชีประชุม จอ.,จต.,เลข.  กำหนดส่ง ; 27 สิงหาคม 2558  "แก้ไขล่าสุด ; 2015-08-22 17:01:41  ไม่เผยแผ่
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์  กำหนดส่ง ; 10 สิงหาคม 2558  "แก้ไขล่าสุด ; 2015-08-22 16:56:50  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯครั้งที่2  กำหนดส่ง ; 1 สิงหาคม 2558  "แก้ไขล่าสุด ; 2015-08-22 16:52:49  ไม่เผยแผ่
บัญชี จอ.,จต. เลข. 58  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2015-03-20 20:04:18  ไม่เผยแผ่
บัญชีเจ้าอาวาส 2558  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2015-03-20 20:00:58  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/2558  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2015-03-20 19:50:24  ไม่เผยแผ่
บัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ  กำหนดส่ง ; 15 กันยายน 2557  "แก้ไขล่าสุด ; 2014-09-04 16:40:36  ไม่เผยแผ่
บัญชี จอ.,รจอ.,จต.รจต.,เลข.  กำหนดส่ง ; 25 สิงหาคม 2557  "แก้ไขล่าสุด ; 2014-07-19 15:11:29  ไม่เผยแผ่
บัญชีสัทธิวิหาริก ประจำปี 2557  กำหนดส่ง ; 10 สิงหาคม 2557  "แก้ไขล่าสุด ; 2014-07-04 22:42:19  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2  กำหนดส่ง ; 1 สิงหาคม 2557  "แก้ไขล่าสุด ; 2014-06-02 11:57:41  ไม่เผยแผ่
ส่งบัญชี จร.,รจร.,ผจร. งวดที่ 1  กำหนดส่ง ; 1 มิถุนายน 2557  "แก้ไขล่าสุด ; 2014-03-24 18:15:06  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 1  กำหนดส่ง ; 1 เมษายน 2557  "แก้ไขล่าสุด ; 2014-03-17 00:22:43  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระภิกษุ ครั้งที่ 3  กำหนดส่ง ; ส่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  "แก้ไขล่าสุด ; 2013-11-08 19:40:58  ไม่เผยแผ่
บัญชี จร/รจร/ผจร ครั้งที่ 2  กำหนดส่ง ; ส่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  "แก้ไขล่าสุด ; 2013-11-08 19:38:46  ไม่เผยแผ่
บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์  กำหนดส่ง ; ส่งวันที่ 15 ตุลาคม 2556  "แก้ไขล่าสุด ; 2013-11-08 19:34:56  ไม่เผยแผ่
บัญชีเบอร์ติดต่อ  กำหนดส่ง ; 25 กันยายน 2556  "แก้ไขล่าสุด ; 2013-09-02 15:54:43  ไม่เผยแผ่
บัญชีสัทธิวิหาริก 56  กำหนดส่ง ; 10 สิงหาคม 2556  "แก้ไขล่าสุด ; 2013-08-23 12:03:06  ไม่เผยแผ่
บัญชี จอ.,รจอ.,จต.,รจต.,เลข.  กำหนดส่ง ; 27 สิงหาคม 2556  "แก้ไขล่าสุด ; 2013-08-16 17:23:21  ไม่เผยแผ่
บัญชี จร.ผจร.รจร.รก.จร.56  กำหนดส่ง ; 1 มิถุนายน  "แก้ไขล่าสุด ; 2013-05-23 12:33:48  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจพระ/เณร/ชี ครั้งที่ 2/2556  กำหนดส่ง ; 1 สิงหาคม 2556  "แก้ไขล่าสุด ; 2013-01-27 17:27:36  ไม่เผยแผ่
บัญชี จอ. ครั้งที่ ๒  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2012-10-05 15:44:09  ไม่เผยแผ่
บัญชีสัทธิวิหาริก 55  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2012-08-16 12:27:31  ไม่เผยแผ่
บัญชีเจ้าคณะอำเภอ  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2012-07-19 19:42:03  ไม่เผยแผ่
ตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2555  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2012-06-26 19:39:35  ไม่เผยแผ่
ส่งบัญชี เจ้าอาวาส / จอ.  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2012-05-11 15:17:26  ไม่เผยแผ่
บัญชีสำรวจภิกษุ-สามเณร  กำหนดส่ง ;   "แก้ไขล่าสุด ; 2012-01-05 15:08:08  ไม่เผยแผ่
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
81020