บทความที่น่าสนใจ SNS v.2.9.1 Build 10
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
SongNKP.info : บทความที่น่าสนใจ/น่ารู้
ติดต่อสอบถาม โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2018-04-22 15:38:55 1 ตุลาคม 2558 247
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางครั้งล่าสุด (นครพนม) โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2018-04-11 00:11:14 1 ตุลาคม 2558 449
รายนามผู้ขอทำหนังสือ ศ.ต.ภ. ส่งเจ้าคณะภาค ๑๐ ครั้งล่าสุด โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2018-04-17 19:58:16 1 ตุลาคม 2558 403
ขั้นตอนการดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2018-04-21 02:18:29 1 ตุลาคม 2558 429
การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทาง โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2018-04-15 22:22:08 1 ตุลาคม 2558 796
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
64512