ส่งบัญชี เจ้าอาวาส / จอ.
ส่งบัญชี เจ้าอาวาส / จอ.
 อำเภอเมือง ส่งแล้วขอบคุณครับ
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่งนะครับ กรุณาส่งด้วย
 อำเภอท่าอุเทน ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอนาแก ยังไม่ส่งนะครับ กรุณาส่งด้วย
 อำเภอวังยาง ส่งแล้วขอบคุณครับ
 อำเภอศรีสงคราม ขอบคุณครับ ได้รับข้อมูลแล้ว
 อำเภอบ้านแพง ส่งแล้ว 26-6-55 -/- 35 รูป
 อำเภอปลาปาก ได้นรับข้อมูลแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอเรณูนคร เหลือ บัญชีเจ้าคณะอำเภอ
 อำเภอนาหว้า ส่งครบแล้วขอบคุณครับ
 อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่งนะครับ กรุณาส่งด้วย
 อำเภอนาทม ยังไม่ส่งนะครับ กรุณาส่งด้วย
กำหนดส่ง :
รายละเอียด : ชี้ที่เครื่องหมายถูกหรือกากบาทจะแสดงรายละเอียด
แก้ไขล่าสุด : 2012-05-11 15:17:26