ตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2555
ตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2555
 อำเภอเมือง ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอธาตุพนม ---
 อำเภอท่าอุเทน ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอนาแก ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอวังยาง ไม่มีเสนอ
 อำเภอศรีสงคราม ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอบ้านแพง ไม่มีเสนอ
 อำเภอปลาปาก ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอเรณูนคร ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอนาหว้า ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอโพนสวรรค์ ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
 อำเภอนาทม ส่งแล้ว ขอบคุณครับ
กำหนดส่ง :
รายละเอียด :
แก้ไขล่าสุด : 2012-06-26 19:39:35