บัญชีสำรวจพระ/เณร/ชี ครั้งที่ 2/2556
บัญชีสำรวจพระ/เณร/ชี ครั้งที่ 2/2556
 อำเภอเมือง 23/7/2556
 อำเภอธาตุพนม 25/8/2556
 อำเภอท่าอุเทน 23/8/2556
 อำเภอนาแก 23/7/2556
 อำเภอวังยาง 23/7/2556
 อำเภอศรีสงคราม 24/8/2556
 อำเภอบ้านแพง 23/7/2556
 อำเภอปลาปาก 23/7/2556
 อำเภอเรณูนคร 23/7/2556
 อำเภอนาหว้า 24/8/2556
 อำเภอโพนสวรรค์ 23/7/2556
 อำเภอนาทม 27/8/2556
กำหนดส่ง : 1 สิงหาคม 2556
รายละเอียด : ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
แก้ไขล่าสุด : 2013-01-27 17:27:36