บัญชี จร.ผจร.รจร.รก.จร.56
บัญชี จร.ผจร.รจร.รก.จร.56
 อำเภอเมือง 10-6-2556
 อำเภอธาตุพนม 14-6-2556
 อำเภอท่าอุเทน 3-2-56
 อำเภอนาแก ขอบคุณครับ
 อำเภอวังยาง 12-6-2556
 อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอบ้านแพง ส่งแล้ว
 อำเภอปลาปาก 10-6-2556
 อำเภอเรณูนคร 10-6-2556
 อำเภอนาหว้า 11-6-2556
 อำเภอโพนสวรรค์ 14-6-2556
 อำเภอนาทม ยังไม่ส่งนะครับ
กำหนดส่ง : 1 มิถุนายน
รายละเอียด : ส่งก่อนวันที่ 10 - 6 - 56
แก้ไขล่าสุด : 2013-05-23 12:33:48