บัญชีสัทธิวิหาริก 56
บัญชีสัทธิวิหาริก 56
 อำเภอเมือง 7/9/2556
 อำเภอธาตุพนม 5/9/2556
 อำเภอท่าอุเทน 23/8/2556
 อำเภอนาแก 23/8/2556
 อำเภอวังยาง ไม่มีอุปัชฌาย์
 อำเภอศรีสงคราม 1/9/2556
 อำเภอบ้านแพง 12/9/2556
 อำเภอปลาปาก 1/9/2556
 อำเภอเรณูนคร 23/8/2556
 อำเภอนาหว้า 10/9/2556
 อำเภอโพนสวรรค์ 23/8/2556
 อำเภอนาทม 31/8/2556
กำหนดส่ง : 10 สิงหาคม 2556
รายละเอียด : ของจังหวัดนครพนม
แก้ไขล่าสุด : 2013-08-23 12:03:06