บัญชีสำรวจพระภิกษุ ครั้งที่ 3
บัญชีสำรวจพระภิกษุ ครั้งที่ 3
 อำเภอเมือง ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอนาแก ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอวังยาง ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอนาทม ยังไม่ส่งนะครับ
กำหนดส่ง : ส่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียด : ส่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขล่าสุด : 2013-11-08 19:40:58