บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
 อำเภอเมือง 12-9-57
 อำเภอธาตุพนม 12-9-57
 อำเภอท่าอุเทน 13-9-57
 อำเภอนาแก 16-7-57
 อำเภอวังยาง 16-7-57
 อำเภอศรีสงคราม 13-9-57
 อำเภอบ้านแพง 13-9-57
 อำเภอปลาปาก 16-7-57
 อำเภอเรณูนคร 12-9-57
 อำเภอนาหว้า 31-7-57
 อำเภอโพนสวรรค์ 16-9-57
 อำเภอนาทม 1-8-57
กำหนดส่ง : 1 สิงหาคม 2557
รายละเอียด : บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
แก้ไขล่าสุด : 2014-06-02 11:57:41