บัญชีสัทธิวิหาริก ประจำปี 2557
บัญชีสัทธิวิหาริก ประจำปี 2557
 อำเภอเมือง *
 อำเภอธาตุพนม 12-9-57
 อำเภอท่าอุเทน *
 อำเภอนาแก *
 อำเภอวังยาง ไม่มี
 อำเภอศรีสงคราม 13-9-57
 อำเภอบ้านแพง 16-7-57
 อำเภอปลาปาก *
 อำเภอเรณูนคร *
 อำเภอนาหว้า 31-7-57
 อำเภอโพนสวรรค์ *
 อำเภอนาทม 1-8-57
กำหนดส่ง : 10 สิงหาคม 2557
รายละเอียด : ส่งบัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์
แก้ไขล่าสุด : 2014-07-04 22:42:19