บัญชี จอ.,รจอ.,จต.รจต.,เลข.
บัญชี จอ.,รจอ.,จต.รจต.,เลข.
 อำเภอเมือง 20-8-57
 อำเภอธาตุพนม 18-8-57
 อำเภอท่าอุเทน 16-7-57
 อำเภอนาแก 16-7-57
 อำเภอวังยาง 16-7-57
 อำเภอศรีสงคราม 27-8-57
 อำเภอบ้านแพง *
 อำเภอปลาปาก 16-7-57
 อำเภอเรณูนคร 16-7-57
 อำเภอนาหว้า 16-7-57
 อำเภอโพนสวรรค์ *
 อำเภอนาทม 1-8-57
กำหนดส่ง : 25 สิงหาคม 2557
รายละเอียด : บัญชีประชุมพระสังฆาธิการ
แก้ไขล่าสุด : 2014-07-19 15:11:29