บัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ
บัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ
 อำเภอเมือง 3-9-57
 อำเภอธาตุพนม 11-9-57
 อำเภอท่าอุเทน 4-9-57
 อำเภอนาแก 11-9-57
 อำเภอวังยาง 11-9-57
 อำเภอศรีสงคราม 11-9-57
 อำเภอบ้านแพง 16-9-57
 อำเภอปลาปาก 16-9-57
 อำเภอเรณูนคร 12-9-57
 อำเภอนาหว้า 4-9-57
 อำเภอโพนสวรรค์ 16-9-57
 อำเภอนาทม ยังไม่ส่งนะครับ
กำหนดส่ง : 15 กันยายน 2557
รายละเอียด : บัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ
แก้ไขล่าสุด : 2014-09-04 16:40:36