บัญชีสำรวจพระภิกษุฯครั้งที่2
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯครั้งที่2
 อำเภอเมือง 22-8-2558
 อำเภอธาตุพนม 22-8-2558
 อำเภอท่าอุเทน 22-8-2558
 อำเภอนาแก 22-8-2558
 อำเภอวังยาง 22-8-2558
 อำเภอศรีสงคราม 22-8-2558
 อำเภอบ้านแพง 22-8-2558
 อำเภอปลาปาก 22-8-2558
 อำเภอเรณูนคร 22-8-2558
 อำเภอนาหว้า 22-8-2558
 อำเภอโพนสวรรค์ 22-8-2558
 อำเภอนาทม 22-8-2558
กำหนดส่ง : 1 สิงหาคม 2558
รายละเอียด : บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณรฯ ครั้งที่ 2
แก้ไขล่าสุด : 2015-08-22 16:52:49