บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์
 อำเภอเมือง 22-8-2558
 อำเภอธาตุพนม 24-8-2558
 อำเภอท่าอุเทน 22-8-2558
 อำเภอนาแก 22-8-2558
 อำเภอวังยาง 22-8-2558
 อำเภอศรีสงคราม 22-8-2558
 อำเภอบ้านแพง 22-8-2558
 อำเภอปลาปาก 22-8-2558
 อำเภอเรณูนคร 22-8-2558
 อำเภอนาหว้า 22-8-2558
 อำเภอโพนสวรรค์ 22-8-2558
 อำเภอนาทม 22-8-2558
กำหนดส่ง : 10 สิงหาคม 2558
รายละเอียด : บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ 58
แก้ไขล่าสุด : 2015-08-22 16:56:50