การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
 อำเภอเมือง 1 รูป
 อำเภอธาตุพนม ไม่มี
 อำเภอท่าอุเทน ไม่มี
 อำเภอนาแก 1 รูป
 อำเภอวังยาง 1 รูป
 อำเภอศรีสงคราม 1 รูป
 อำเภอบ้านแพง ไม่มี
 อำเภอปลาปาก ไม่มี
 อำเภอเรณูนคร ไม่มี
 อำเภอนาหว้า ไม่มี
 อำเภอโพนสวรรค์ ไม่มี
 อำเภอนาทม ไม่มี
กำหนดส่ง : 15 ตุลาคม 2558
รายละเอียด : การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี 2558
แก้ไขล่าสุด : 2015-08-27 22:26:37