บัญชี จอ.,รจอ.,จต.,เลข.
บัญชี จอ.,รจอ.,จต.,เลข.
 อำเภอเมือง 30-11-58
 อำเภอธาตุพนม 30-11-58
 อำเภอท่าอุเทน 14-12-2558
 อำเภอนาแก 14-12-2558
 อำเภอวังยาง 30-11-58
 อำเภอศรีสงคราม 14-12-2558
 อำเภอบ้านแพง 30-11-58
 อำเภอปลาปาก 30-11-58
 อำเภอเรณูนคร 30-11-58
 อำเภอนาหว้า 14-12-2558
 อำเภอโพนสวรรค์ 14-12-2558
 อำเภอนาทม 14-12-2558
กำหนดส่ง : 9 ธันวาคม 2558
รายละเอียด : ประชุมวันที่ 21 พ.ย.58
แก้ไขล่าสุด : 2015-11-30 18:24:09