บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 1/59
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 1/59
 อำเภอเมือง 25-3-2559
 อำเภอธาตุพนม -
 อำเภอท่าอุเทน -
 อำเภอนาแก -
 อำเภอวังยาง 25-3-2559
 อำเภอศรีสงคราม -
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอปลาปาก -
 อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอนาหว้า -
 อำเภอโพนสวรรค์ -
 อำเภอนาทม -
กำหนดส่ง : 15 มีนาคม 2559
รายละเอียด : บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 1/2559
แก้ไขล่าสุด : 2016-03-25 14:09:51