บัญชีประชุมเจ้าอาวาส 59
บัญชีประชุมเจ้าอาวาส 59
 อำเภอเมือง 28-5-59
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอนาแก 31-5-59
 อำเภอวังยาง ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอศรีสงคราม 28-5-59
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอนาหว้า 28-5-59
 อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอนาทม 31-5-59
กำหนดส่ง :
รายละเอียด : 22 มิ.ย. 59 ศูนย์ภาค10
แก้ไขล่าสุด : 2016-05-28 09:31:19