บัญชีประชุม จอ.ฯ ครั้งที่ 1
บัญชีประชุม จอ.ฯ ครั้งที่ 1
 อำเภอเมือง 31-5-59
 อำเภอธาตุพนม -*-
 อำเภอท่าอุเทน *-*
 อำเภอนาแก 31-5-59
 อำเภอวังยาง 31-5-59
 อำเภอศรีสงคราม *-*
 อำเภอบ้านแพง *-*
 อำเภอปลาปาก รีบๆนะครับ
 อำเภอเรณูนคร 31-5-59
 อำเภอนาหว้า *-*
 อำเภอโพนสวรรค์ *-*
 อำเภอนาทม *-*
กำหนดส่ง :
รายละเอียด : ตามมติมหาเถรสมาคม
แก้ไขล่าสุด : 2016-05-28 09:43:59