บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2/59
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2/59
 อำเภอเมือง 15-8-59
 อำเภอธาตุพนม -
 อำเภอท่าอุเทน 28-7-2559
 อำเภอนาแก *-*
 อำเภอวังยาง 28-7-2559
 อำเภอศรีสงคราม 15-8-59
 อำเภอบ้านแพง *-*
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอเรณูนคร 15-8-59
 อำเภอนาหว้า *-*
 อำเภอโพนสวรรค์ 15-8-59
 อำเภอนาทม 15-5-59
กำหนดส่ง : 1 สิงหาคม 2559
รายละเอียด : บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 1/59
แก้ไขล่าสุด : 2016-07-28 09:50:26