บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์
 อำเภอเมือง 17-8-59
 อำเภอธาตุพนม -
 อำเภอท่าอุเทน 28-7-2559
 อำเภอนาแก -
 อำเภอวังยาง 17-8-59
 อำเภอศรีสงคราม 17-8-59
 อำเภอบ้านแพง 17-8-59
 อำเภอปลาปาก -
 อำเภอเรณูนคร 17-8-59
 อำเภอนาหว้า 17-8-59
 อำเภอโพนสวรรค์ -
 อำเภอนาทม 17-8-59
กำหนดส่ง : 10 สิงหาคม 2559
รายละเอียด : บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์
แก้ไขล่าสุด : 2016-07-28 09:53:52