ส่งบัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
ส่งบัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
 อำเภอเมือง 2-12-2559
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอท่าอุเทน 2-12-2559
 อำเภอนาแก 2-12-2559
 อำเภอวังยาง ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอศรีสงคราม 2-12-2559
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอเรณูนคร 2-12-2559
 อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอนาทม 2-12-2559
กำหนดส่ง : 15 ตุลาคม 2559
รายละเอียด : ส่งบัญชีข้อมูลวัด - ที่พักสงฆ์
แก้ไขล่าสุด : 2016-11-01 19:47:17