บัญชีประชุม จอ.2
บัญชีประชุม จอ.2
 อำเภอเมือง 2-12-2559
 อำเภอธาตุพนม 1-12-2559
 อำเภอท่าอุเทน 3-12-2559
 อำเภอนาแก 2-12-2559
 อำเภอวังยาง 8-11-59
 อำเภอศรีสงคราม 2-12-2559
 อำเภอบ้านแพง 2-12-2559
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
 อำเภอเรณูนคร 2-12-2559
 อำเภอนาหว้า 3-12-2559
 อำเภอโพนสวรรค์ 3-12-2559
 อำเภอนาทม 2-12-2559
กำหนดส่ง : 15 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด : บัญชีประชุม จอ. ตามมติ ครั้งที่ 2
แก้ไขล่าสุด : 2016-11-01 19:49:18