บัญชีสำรวจ งวด ๓
บัญชีสำรวจ งวด ๓
 อำเภอเมือง 2-12-2559
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
 อำเภอท่าอุเทน 3-12-2559
 อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
 อำเภอวังยาง 8-11-59
 อำเภอศรีสงคราม 2-12-2559
 อำเภอบ้านแพง 2-12-2559
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
 อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาหว้า 3-12-2559
 อำเภอโพนสวรรค์ 3-12-2559
 อำเภอนาทม 2-12-2559
กำหนดส่ง : 1 ธันวาคม 2559
รายละเอียด : ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร งวดที่ 3
แก้ไขล่าสุด : 2016-11-01 19:54:16