บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
 อำเภอเมือง 2-5-60
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
 อำเภอท่าอุเทน 5-6-60
 อำเภอนาแก 2-5-60
 อำเภอวังยาง 2-5-60
 อำเภอศรีสงคราม 2-5-60
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
 อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
 อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาทม 3-5-60
กำหนดส่ง : 1 มิถุนายน 2560
รายละเอียด : ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
แก้ไขล่าสุด : 2017-04-02 13:14:19