แบบฟอร์มบัญชีข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ 2558 ; SNS v.3.2 Build 155
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 150  

หน้าแรก
.:: หน้าแรก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแล้ว 712 ครั้ง
ชื่อไฟล์ : แบบฟอร์มบัญชีข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ 2558
กำหนดส่งจังหวัด  : 15-ตุลาคม-2015
รายละเอียด :

๑ หัวข้อสีแดง หมายความว่า ต้องกรอกห้ามเว้นว่างไว้เด็ดขาด และ หัวข้อสีดำ หากไม่มีก็ให้เว้นไว้หากหาข้อมูลไม่ได้
๒ ให้ใส่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้าน ถนน ในช่อง "ที่ตั้ง"
๓ วัด ที่มีเจ้าอาวาสที่ได้รับนิตยภัตให้ถือเป็น "วัด" ในช่อง "ชื่อ" เช่น วัดอดิศัยวนาราม
๔ ส่วน สำนักสงฆ์ หรือ พี่พักสงฆ์ ให้ลงเป็น ประธานสงฆ์และให้ระบุในขนิดวัดว่า เป็น สนส., ทพส. ในช่อง "ตำแหน่ง"
๕ ให้อธิบายชนิดวัดด้วยว่าได้รับวิสุงคามแล้ว แต่ยังไม่ได้รับพัทธสีมาหรือได้รับแล้ว โดยให้ลงวันที่ที่ได้รับในช่อง "วิสุงคาม" และ "พัทธสีมา" หากยังไม่ได้รับให้เว้นว่างไว้

โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ
แก้ไขล่าสุด : 2018-12-05 14:47:09

 

 

 

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
83668