บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2 | บัญชีสัทธิวิหาริก | การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ SNS v.3.2 Build 155
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
อำเภอเมือง 3/8/2561
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน 2/8/2561
อำเภอนาแก 1/8/2561
อำเภอวังยาง 3/8/2561
อำเภอศรีสงคราม 4/8/2561
อำเภอบ้านแพง 3/8/2561
อำเภอปลาปาก 3/8/2561
อำเภอเรณูนคร 7/8/2561
อำเภอนาหว้า 7/8/2561
อำเภอโพนสวรรค์ 7/8/2561
อำเภอนาทม 2/8/2561
บัญชีสัทธิวิหาริก
อำเภอเมือง 7/8/2561
อำเภอธาตุพนม 15/8/2561
อำเภอท่าอุเทน 3/8/2561
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง 1/8/2561
อำเภอศรีสงคราม 4/8/2561
อำเภอบ้านแพง 3/8/2561
อำเภอปลาปาก 3/8/2561
อำเภอเรณูนคร 10/8/61
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
อำเภอโพนสวรรค์ 10/8/2561
อำเภอนาทม 7/8/2561
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
ส่ง : 1 สิงหาคม
Detail : บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
ล่าสุด : 2018-08-02 09:40:47
ส่ง : 10 สิงหาคม
Detail : บัญชีสัทธิวิหาริก ของพระอุปัชฌาย์
ล่าสุด : 2018-08-02 09:41:50
ส่ง : 15 ตุลาคม
Detail : การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
ล่าสุด : 2018-08-02 09:45:34
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
79515