บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2 | บัญชีสัทธิวิหาริก | การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ SNS v.3.2 Build 155
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
อำเภอเมือง 29-7-2560
อำเภอธาตุพนม 27-8-60
อำเภอท่าอุเทน 27-8-60
อำเภอนาแก 27-8-60
อำเภอวังยาง 1-8-2560
อำเภอศรีสงคราม 1-8-2560
อำเภอบ้านแพง 29-7-2560
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร 1-8-2560
อำเภอนาหว้า 29-7-2560
อำเภอโพนสวรรค์ 1-8-2560
อำเภอนาทม 1-8-2560
บัญชีสัทธิวิหาริก
อำเภอเมือง 27-8-60
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน 27-8-60
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง 1-8-2560
อำเภอศรีสงคราม 27-8-60
อำเภอบ้านแพง 29-7-2560
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร 27-8-60
อำเภอนาหว้า 29-7-2560
อำเภอโพนสวรรค์ 1-8-60
อำเภอนาทม 1-8-2560
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
ส่ง : 1 สิงหาคม 2560
Detail : บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ฯ ครั้งที่ ๒
ล่าสุด : 2017-07-29 11:14:22
ส่ง : 10 สิงหาคม 2560
Detail : บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
ล่าสุด : 2017-07-29 11:15:42
ส่ง : 15 ตุลาคม 2560
Detail : การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
ล่าสุด : 2017-07-29 11:16:26
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
51999