บทความที่น่าสนใจ SNS v.2.9.1 Build 10
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
SongNKP.info : << บทความที่น่าสนใจ/น่ารู้
โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ   แก้ไขล่าสุด : 2018-06-23 18:11:07 1 ตุลาคม 2558 425
รายชื่อพระสงฆ์-สามเณร
ที่ขอทำหนังสือ ศ.ต.ภ. ส่งเจ้าคณะภาค ๑๐ ครั้งล่าสุด
คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม

๑. พระสรายุทธ  ฉายา กิตฺติสาโร นามสกุล โทพา  อายุ  ๔๗ พรรษา  ๒                                วัดโพนแก้ว   ตำบลนาทราย   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  

๒. พระเกิด   ฉายา จารุธมฺโม นามสกุล จำปาน  อายุ  ๗๙ พรรษา  ๘                                 วัดศิริโสภาพ   ตำบลนาทราย   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  

๓. พระฉัตร ฉายา วรญาโณ นามสกุล ภาโสม  อายุ  ๖๗ พรรษา  ๖                                        วัดโพนแก้ว   ตำบลนาทราย   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  

๔. พระประกอบ  ฉายา  สุจิตฺโต  นามสกุล  ตุ้มอ่อน  อายุ  ๕๗ พรรษา  ๓๓                        วัดโพธิ์ศรี ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศ อินเดีย-เนปาล  เพื่อไปนมัสการสังเวชนียสถาน   โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่   ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน และ ๔ เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘

ส่งต่อแล้ว....

2 ตุลาคม 2558

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
69273