บทความที่น่าสนใจ SNS v.2.9.1 Build 10
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
SongNKP.info : << บทความที่น่าสนใจ/น่ารู้
โพสต์เมื่อ view
โพสต์โดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ   แก้ไขล่าสุด : 2018-06-23 09:38:09 1 ตุลาคม 2558 473

 

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาล่าสุด
วันที่   1     เดือน        พฤศจิกายน  พ.ศ.2558
248 
พระครูสุจิตธรรมประคุณ  
วัดโนนสวรรค์ 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
249 
พระครูวิชิตวรเขต  
วัดศรีสะอาด 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
250 
พระครูอุดมธรรมานุกูล  
วัดภูพานอุดมธรรม 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
251 
พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ จันทะพินิจ 
วัดสว่างสุวรรณาราม 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
252 
พระมหาเสถียร แสนตื้อ 
วัดธาตุมหาชัย 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
253 
พระอธิการอุทัย จันทร์มี 
วัดโพนสว่าง 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
254 
พระอธิการทองใบ ธรรมมา 
วัดโพธิ์ชัย 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
255 
พระมี สาที 
วัดมโนธรรมทาน 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
256 
พระอธิการวันดี จู่มา 
วัดศรีบุญเรือง 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
257 
พระวันชัย มานะโพน 
วัดศรีบุญเรือง 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
258 
พระทินกร แพงคำฮัก 
วัดป่ามหาชัย 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
259 
พระลัง พิลารัตน์ 
วัดวุฒิวราราม 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
260 
พระภานุวัช เห็มนนท์ 
วัดหัวดอน 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
261 
พระนัฐพล กัลลาปี 
วัดหัวดอน 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
262 
พระธนเดช คัชชา 
วัดโพธิ์ตาก 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
263 
พระศิริศักดิ์ อนุญาหงษ์ 
วัดโพธิ์ตาก 
นครพนม 
1-11-58 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 

 

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาล่าสุด
วันที่   15     เดือน        ตุลาคม           พ.ศ.2558
243   พระเกิด จำปาน วัดศิริโสภาพ นครพนม    15-10-58    ผ่าน    อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
244   พระฉัตร ภาโสม วัดโพนแก้ว นครพนม    15-10-58    ผ่าน     อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
245   พระสรายุทธ โทพา วัดโพนแก้ว นครพนม  15-10-58   ผ่าน     อินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
69274