บัญชีเบอร์โทรศัพท์พระสังฆาธิการจังหวัดนครพนม
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
 
ค้นหาเบอร์ติดต่อพระสังฆาธิการจังหวัดนครพนม
   
เบอร์ติดต่อพระสังฆาธิการ ข้อมูลปี 2558
กรอกชื่อ หรือ ฉายา บางส่วนในช่องค้นหา
เมื่อได้ข้อมูลแล้วให้คลิ๊กไอคอนด้านขวา(ไอคอนค้นหาสีดำ)
มีข้อมูล เบอร์ติดต่อมือ  เบอร์สำนักงาน และอีเมล์
หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมาที่อีเมล์ snkp55@gmail.com
   
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
79514