บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 1
 อำเภอเมือง ขอบคุณครับ
 อำเภอธาตุพนม :)
 อำเภอท่าอุเทน ขอบคุณครับ
 อำเภอนาแก 26-4-57
 อำเภอวังยาง ขอบคุณครับ
 อำเภอศรีสงคราม 21-4-57
 อำเภอบ้านแพง 20-4-57
 อำเภอปลาปาก 20-4-57
 อำเภอเรณูนคร 2557
 อำเภอนาหว้า 16-4-57
 อำเภอโพนสวรรค์ 9-5-57
 อำเภอนาทม 8-4-57
กำหนดส่ง : 1 เมษายน 2557
รายละเอียด : บัญชีงวดที่ 1 ปี 2557
แก้ไขล่าสุด : 2014-03-17 00:22:43