บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
 อำเภอเมือง 29-7-2560
 อำเภอธาตุพนม 27-8-60
 อำเภอท่าอุเทน 27-8-60
 อำเภอนาแก 27-8-60
 อำเภอวังยาง 1-8-2560
 อำเภอศรีสงคราม 1-8-2560
 อำเภอบ้านแพง 29-7-2560
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
 อำเภอเรณูนคร 1-8-2560
 อำเภอนาหว้า 29-7-2560
 อำเภอโพนสวรรค์ 1-8-2560
 อำเภอนาทม 1-8-2560
กำหนดส่ง : 1 สิงหาคม 2560
รายละเอียด : บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ฯ ครั้งที่ ๒
แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 11:14:22