บัญชีสัทธิวิหาริก
 อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
 อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
 อำเภอวังยาง 1-8-2560
 อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
 อำเภอบ้านแพง 29-7-2560
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
 อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาหว้า 29-7-2560
 อำเภอโพนสวรรค์ 1-8-60
 อำเภอนาทม 1-8-2560
กำหนดส่ง : 10 สิงหาคม 2560
รายละเอียด : บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 11:15:42