บัญชีสัทธิวิหาริก
 อำเภอเมือง 27-8-60
 อำเภอธาตุพนม 2/11/60
 อำเภอท่าอุเทน 27-8-60
 อำเภอนาแก ---
 อำเภอวังยาง 1-8-2560
 อำเภอศรีสงคราม 27-8-60
 อำเภอบ้านแพง 29-7-2560
 อำเภอปลาปาก 31/10/60
 อำเภอเรณูนคร 27-8-60
 อำเภอนาหว้า 29-7-2560
 อำเภอโพนสวรรค์ 1-8-60
 อำเภอนาทม 1-8-2560
กำหนดส่ง : 10 สิงหาคม 2560
รายละเอียด : บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 11:15:42