การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
 อำเภอเมือง 2 รูป
 อำเภอธาตุพนม 1 รูป
 อำเภอท่าอุเทน -
 อำเภอนาแก -
 อำเภอวังยาง -
 อำเภอศรีสงคราม -
 อำเภอบ้านแพง -
 อำเภอปลาปาก -
 อำเภอเรณูนคร -
 อำเภอนาหว้า 1 รูป
 อำเภอโพนสวรรค์ -
 อำเภอนาทม -
กำหนดส่ง : 15 ตุลาคม 2560
รายละเอียด : การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 11:16:26