การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
 อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
 อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
 อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
 อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
 อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
 อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
กำหนดส่ง : 15 ตุลาคม 2560
รายละเอียด : การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 11:16:26