บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
 อำเภอเมือง 3/11/60
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
 อำเภอท่าอุเทน 3/11/60
 อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
 อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
 อำเภอศรีสงคราม 3/11/60
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
 อำเภอเรณูนคร 31/10/60
 อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
 อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาทม 31/10/60
กำหนดส่ง : 15 ตุลาคม 2560
รายละเอียด : บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
แก้ไขล่าสุด : 2017-10-27 11:04:28