บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3
 อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
 อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
 อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
 อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
 อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
 อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
 อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
กำหนดส่ง : 1 ธันวาคม 2560
รายละเอียด : บัญชีสำรวจพระภิกษุ-สามเณร ครั้งที่ 3
แก้ไขล่าสุด : 2017-11-02 22:04:47