บัญชี จอ.,จต.,เลข. 1/2561
 อำเภอเมือง 18-4-61
 อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
 อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
 อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
 อำเภอวังยาง 18-4-61
 อำเภอศรีสงคราม 18-4-61
 อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
 อำเภอปลาปาก 18-4-61
 อำเภอเรณูนคร 18-4-61
 อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
 อำเภอโพนสวรรค์ 18-4-61
 อำเภอนาทม 18-4-61
กำหนดส่ง : 25 เมษายน 2561
รายละเอียด : บัญชีการประชุมระดับ จอ.,จต.,เลข. 1/2561
แก้ไขล่าสุด : 2018-04-18 18:34:36