สถานะงานของ : อำเภอเมือง

บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2
29-7-2560


พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง กกต้อง 0 4251 2763
พระครูสารธรรมวิจิตร เลข.จอ.เมือง กกต้อง 08 1263 6533