สถานะงานของ : อำเภอศรีสงคราม

บัญชีสัทธิวิหาริก
27-8-60


พระครูสิริปัญญาวิชัย เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม ศรีสงคราม 08 7218 7701
พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต เลข.จอ.ศรีสงคราม เหนือวิชัยพัฒนา 08 7230 8977