สถานะงานของ : อำเภอเมือง

การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
2 รูป


พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง กกต้อง 0 4251 2763
พระครูสารธรรมวิจิตร เลข.จอ.เมือง กกต้อง 08 1263 6533