สถานะงานของ : อำเภอเมือง

การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
2 รูป


เจ้าคณะอำเภอ
เลข.จอ.