สถานะงานของ : อำเภอศรีสงคราม

การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
-


เจ้าคณะอำเภอ
เลข.จอ.