สถานะงานของ : อำเภอบ้านแพง

การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
-


พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง ปทุมาราม 08 1072 6554
พระครูสังฆรักษ์สิรภพ ฐิตสีโล เลข.จอ.ธาตุพนม หัวดอน -