สถานะงานของ : อำเภอเมือง

บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
3/11/60


พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง กกต้อง 0 4251 2763
พระครูสารธรรมวิจิตร เลข.จอ.เมือง กกต้อง 08 1263 6533