สถานะงานของ : อำเภอธาตุพนม

บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
ยังไม่ส่ง


พระครูสุวิมลธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม หัวบึงทุ่ง 08 1055 8692
พระมหาเอกพล ญาณธีโร เลข.จอ.ธาตุพนม พระธาตุพนม 08 7230 9869