สถานะงานของ : อำเภอศรีสงคราม

บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
3/11/60


พระครูสิริปัญญาวิชัย เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม ศรีสงคราม 08 7218 7701
พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต เลข.จอ.ศรีสงคราม เหนือวิชัยพัฒนา 08 7230 8977