สถานะงานของ : อำเภอศรีสงคราม

บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
3/11/60


เจ้าคณะอำเภอ
เลข.จอ.