สถานะงานของ : อำเภอเรณูนคร

บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
31/10/60


พระครูธรรมวงศ์วินิต เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร ปัจฉิมาวาส 09 0110 0499
พระปลัดสุภรณ์ อคฺคธมฺโม เลข.จอ.เรณูนคร นายอน้อย 08 6228 1187