สถานะงานของ : อำเภอวังยาง

บัญชี จอ.,จต.,เลข. 1/2561
18-4-61


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอนาแก ศรีสะอาด 08 4391 3909
พระมหาดำรง วรเสโน เลข.จอ.วังยาง วังโน 08 7952 3872